Styreverv – forventninger, motivasjon og muligheter

Skal man ta et styreverv bør man på forhånd gjøre seg klare tanker om hvorfor man stiller til valg. Ambisjone bør som et minimum være at man vil bruke tid, engasjere seg og bidra til utvikling.

SKAL MAN I FREMTIDEN MAKTE Å FÅ STYREMEDLEMMER SOM «LEVERER», MÅ DE FØLE RESPEKT, ANERKJENNELSE OG STØTTE.

Jeg har gjennom mange år med styrearbeid opplevd både støtte og perioder med vanskeligere arbeidsforhold. Min erfaring fra styrer er både i kommersielle virksomheter og i lag og forening. Fore egen del opplever jeg at forskjellen på arbeidet ikke er så forskjellig selv om det man styrer har forskjellige mål og eierkonstellasjoner. Jeg vil i denne artikkelen beskrive arbeidet i styrer knyttet til lag og forening i Norge.
Alle lag og foreninger underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) er pålagt å ha et styre og en organisasjonsplan. Styreverv i lag og forening er frivillig (dugnads) arbeid med lite eller ingen økonomisk kompensasjon. Det følger imidlertid  med et betydelig formelt ansvar knyttet til styring av økonomi, utarbeide et sportslig tilbud, delta i møter i regi av særforbund og eventuelt idrettskrets, forholde seg til reguleringer fra kommune og stat, følge relevante lover knyttet til regnskapsførsel, arbeidsmiljø, sikkerhet, utbygginger, fullmakter og så videre.

Samtidig følger det med mange forventninger fra medlemmene. Forventningene er selvsagt knyttet til sportslige tilbud, sportsligere resultater, kommunikasjon, tilgjengelighet, synlighet, sponsorarbeid, gjennomføring av arrangementer, vedlikehold og infrastruktur, og ikke minst skaffe til rette og koordinere trenere, treningstider, konkurranser etc.

Hvorfor bruker folk fritiden på slikt arbeid da?

MANGE SVAR.
Det finnes selvsagt mange svar. Noen brenner for idrettslaget, sporten, miljøet. Andre ønsker å være sosiale, jobbe med barn, oppleve/ha samvær med egne barn eller de har et stort samfunnsengasjement.

I noen lag og foreninger er det  vanskelig å få folk til å påta seg styrearbeid, det går på rundgang og man tar «sin tørn».  Etter min erfaring er det et stort sprik i motivasjon og ambisjon for å påta seg styreverv.

Når man blir valgt inn og har påtatt seg et verv, forventes det at man bidrar, påtar seg oppgaver, følger opp og ikke minst samarbeider med resten av styret, utøvere, trenere og andre parter. Som i en ny jobb, trenger man litt tid for å komme i gang og forstå prosessene.

DEN FØRSTE PERIODEN VANSKELIGST.
Det er den første perioden som er den vanskeligste, her må man selv være frempå, ta initiativ og ikke minst bli inkludert i gruppen (styret og eventuelt andre grupper man blir en del av). Det er som oftest mange som har gjort ting tidligere som ikke er vant med at akkurat «du som ny styremedlem» er en del av det hele.

Etter en stund er man i gang, har sittet ett år og føler man bidrar, så kommer år to og de neste.

UTSATT POSISJON.
Som styremedlem er man utsatt, for det er vanskelig å gjøre alle til lags. Man må treffe langsiktige og kortsiktige beslutninger det ikke er sikkert at omgivelsene (medlemmene) forstår. Her er det viktig å ha et samlet styre som støtter hverandre. Men uten støtte fra foreningsmedlemmene er det vanskelig for styremedlemmer å motivere seg for lange kvelder med arbeid, møter og telefoner.

MÅ GI ENERGI.
Personlig har jeg fem år som styreleder og periodevis opp mot 400 timer med styrerelatert arbeid per år. Dette er krevende, og jeg har selv jobbet mye med motivasjon og min egen rolle. Før jeg påtar meg et styreverv eller velger å akseptere en forlengelse er det to ting jeg kjenner godt etter på.

Det første og viktigste er; gir eller tar denne jobben energi?

Jeg kan selvsagt påvirke innholdet og rollen selv, men jeg må kjenne at det gir meg energi. Føler jeg det ikke gir, må jeg si fra meg vervet.

NOEN BEDRE?
Det andre jeg tenker igjennom er: Finnes det andre jeg ser som kan og vil gjøre jobben bedre enn meg?

Jeg skal aldri stå i veien for andre som kan, og sannsynligvis ønsker, å gjøre en bedre jobb enn meg. Om jeg har tid er selvfølgelig et viktig spørsmål. Jeg liker å være med og skape og utvikle, da kan jeg eventuelt sove litt mindre fordi arbeidet gir energi som igjen kan kompensere for manglende søvn.

Motivasjon er det viktigste. Er man motivert er det lettere å være «kvikk og opplagt» for styrearbeid etter arbeidstid, bruke helger og litt arbeidstid som man må ta igjen siden.

Det er viktig for motivasjonen å føle at man blir hørt, sett og lyttet til. Det er det først og fremst styreleder som må sørge for.

KONTINUERLIG ENERGIPÅFYLL.
Skal man i fremtiden makte å få styremedlemmer som «leverer», må de føle respekt, anerkjennelse og støtte. Dette må vises i handling fra medlemmene. Man må se at man skaper noe, og det bør være langsiktig, infrastruktur og kultur. Sportslige resultater er kortsiktige og «glemt» når de er oppnådd. Man må hele tiden tenke fremover. Det krever mye energi som må fylles på kontinuerlig.

Det er viktig at alle idrettslag evner å etablere godt fungerende styrer som spiller på lag med og for foreningens medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: