Rask forretningsutvikling

Flere og flere virksomheter erkjenner at de raske omveltningene vi opplever gjør at planer som strekker seg over år ikke lenger fungerer like godt. Forutsetningene endrer seg så raskt at planene fort blir irrelevante og utdatert.
Dette betyr ikke at man skal slutte å lage planer, men bør tilpasse planprosessen til endrede forutsetninger.

Metoder og prosesser

Vital Few har utviklet en effektiv og engasjerende metode for forretningsutvikling hvor man oppnår at:

  1. Hovedproblemene får raskt fokus, og man prioriterer raskt ned det som ikke er så viktig for resultatet.
  2. Mulighetene som er relatert til problemstillingene kommer raskt frem og kan effektivt evalueres og prioriteres.
  3. Veivalgene som må gjøres, evalueres og konkluderes fortløpende som en del av prosessen.
  4. Analysene gjøres tidseffektivt når man har kartlagt konkrete områder man har behov for å analysere (sjekke ut relevante hypoteser).
  5. Deltakerne jobber i en kombinasjon av en-til-en arbeid og felles workshops. Dette siker at man får frem tanker og prioriteringer fra alle deltakerne, samtidig som man forankrer konklusjonene i fellesskap.

Typiske leveranser fra Rask Forretningsutvikling

4 dokumenter:

  1. En prioritert og anbefalt mulighetsliste knyttet til prioriterte problemstillinger. Denne kan du ta tak i umiddelbart og omsette til operative handlingsplaner.
  2. En oversikt over de viktigste veivalgene med argumentasjon for og imot. Veivalgene og argumentene er prioritert og som oftest med klare anbefalinger eller beslutninger.
  3. En oppsummering av alle hypoteser som er lagt til grunn og referanser til dokument 1 og 2 over, inkludert hva man kan gjøre for å fastslå om hypotesene er rett.
  4. En enkel oversikt over avvik mellom dagens status og ønsket status (mål).

Pivot / Fail Fast

Erfaringsmessig gir Rask Forretningsutvikling ny innsikt og nye tydeliggjør mulighetene man tror sterkest på. Konklusjonene fra prosessen er forskjellige for hver virksomhet eller fokusområde man jobber med. I noen tilfeller «ser man lyset» og ønsker å gjøre en stort endring (Pivot) som endrer retning betydelig, i andre tilfeller vil man eksperimenter og teste ut nye ideer og konsepter.
For å maksimere effektene av endringene man ønsker, anbefaler vi å se på muligheten for å bruke Resultatledelse som verktøy for implementering og oppfølging. Videre er det en klar anbefaling at det før implementeringsstart etablereres milepæler å styre mot, for hver milepæl gjør man en solid GO / NO GO vurdering. Er det NO GO stopper man, konkluderer, lærer og eventuelt terminerer hele prosjektet (Fail Fast)

Ønsker du å få tilbud på hvordan Vital Few kan hjelpe din bedrift – Klikk her!

%d bloggere liker dette: