Har du råd til å la dine ansatte bidra for halv maskin?

Ledelse handler om å styre mot et felles mål, samtidig som man får mest mulig ut av de ressursene man har tilgjengelig. Og den viktigste ressursen er menneskene.

9/6/20232 min read

Virksomheter får i gjennomsnitt kun ut 45-50% av potensiell kapasitet. Foto: salesdrive.info
Virksomheter får i gjennomsnitt kun ut 45-50% av potensiell kapasitet. Foto: salesdrive.info

Her er noen tips om hvordan du kan få det beste ut av folka dine, selv når det er vanskelig å skape lønnsomhet. Jeg vet at mange av dere sliter med å finne rom for å investere i nye produkter og tjenester som kan sikre fremtidig inntekter. Men det er ikke den eneste måten å snu trenden på. Det finnes en annen ressurs som du allerede har, og som du kanskje ikke utnytter fullt ut: menneskene i teamet ditt!

Visste du at forskningen viser at virksomheter i gjennomsnitt kun får ut 45-50% av potensialet av de menneskelige kapasitetene når man samlet ser på en gruppe mennesker/et team? Det betyr at det er mye uforløst potensial som bare venter på å bli frigjort. Tenk deg hva du kunne oppnå hvis du klarte å øke det tallet med bare 5%! Det ville bety en effektøkning på 10%! Det kunne gjøre en stor forskjell for resultatene dine.

Så hvordan får du det beste ut av folka dine? Det handler om godt lederskap, og det trenger ikke å være så komplisert. Her er noen enkle grep som jeg anbefaler deg å prøve:

  • Involver alle i å definere målene. Hva kan dere få til sammen? La alle komme med sine ideer og innspill, og skap en felles visjon for hva dere vil oppnå.

  • Spør alle hva som er mulig, og hva som skal til for å nå målene. La alle bidra med sine perspektiver og løsninger, og utfordre hverandre på en konstruktiv måte.

  • Gjør tydelige veivalg og prioriteringer, og involver alle i prosessen. Husk at dere må fornye, forbedre og forkaste det som ikke fungerer lenger. Vær modig nok til å slippe taket i det som har vært, og fokusere på det som kan bli.

  • Etabler et oppfølgingssystem som skaper entusiasme, fremtidstro, mestringsfølelse og psykologisk trygghet. Dette bør være en teamprosess hvor alle bidrar til helheten, ikke en-og-en. Gi hverandre tilbakemeldinger, anerkjennelse, støtte og utfordringer. Feir suksesser, lær av feil, og hold hverandre ansvarlige.

  • Tren på å være gode sammen. Start med en erkjennelse om at vi som mennesker i begrenset grad evner å komme ut av vante mønster, men at det er nødvendig for å skape mer sammen. Ha en åpen og ærlig dialog om hvordan dere kan bli bedre som team, og hva dere trenger fra hverandre. Prøv nye måter å samarbeide på, og eksperimenter med ulike verktøy og metoder.

Dette høres kanskje ut som selvfølgeligheter, men jeg vet av erfaring at mange virksomheter ikke gjør dette. De gjør som de alltid har gjort, og tenker at det skal gi bedre resultater. Men det fungerer ikke i dagens marked. Hvis du vil snu trenden, må du snu tankesettet ditt. Og det starter med å få det beste ut av folka dine.

Jeg håper du fant dette innlegget nyttig og inspirerende. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å legge dem igjen nedenfor.