Hvordan leveres 100-dagers plan, og hva er investeringen?

Vital Few skreddersyr alle leveranser etter kundens ønsker og utfordringer. Vi begynner med en dialog om din visjon, målene og hva som kan hindre deg. Deretter utvikler vi et opplegg som skal sikre utviklingen av en 100-dagers plan. Under finner du en beskrivelse av en personlig 100-dagers plan for deg som er ny i rollen. Vi bistår også team med å utvikle 100-dagers planer for teamet.

Prosessen er strukturert i bolker, og det er behov for refleksjon og muligens avklaringer underveis. Det anbefales at det går minimum 3 uker fra oppstart til avsluttet prosess.

100-dagers planen utarbeides gjennom 4-5 workshops a 4 timer. Mellom workshopene vil du motta underlag fra prosessen så langt, og få innspill til refleksjon.

Investeringen
Investeringen i 100-dagers plan er fra kr. 45.000 per plan.

Sluttleveransen
Leveransen er tredelt:

  • Trygghet: Kunden skal føle seg trygg når han eller hun starter i sin nye rolle.

  • Tidslinje: En tidsplan med når man tenker seg å gjøre hva.

  • Sikrer at områder man ikke er komfortabel med likvel ivaretas: De fleste har fagområder eller personlige preferanser man er trygg på. Samtidig som man er mer usikker på andre områder. Gjennom prosessen håndterer vi begge, og vektlegger spesielt de områdene som ikke kommer like lett for deg.


Leveransen er din personlige plan, og du velger selv hvilke elementer som skal spilles inn i planen som siden skal utvikles med teamet ditt eller hvordan du vil bruke planen vi sammen lager.

Hvorfor en 100-dagers plan?
En av grunnene til at mange ikke kommer godt i gang i ny jobb, er at man ikke er tilstrekkelig forberedt. Dette kan resultere i at man blir uklar, kommuniserer inkonsistent, og ikke forstår helt hva som forventes.

Å komme godt i gang er nøkkelen til videre trivsel, trygghet og suksess.

Opsummering
Vital Few tilbyr en skreddersydd tjeneste for å hjelpe ledere med å komme godt i gang i nye roller. Tjenesten består av en prosess med 4-5 workshops, og investeringen er fra kr. 45.000 per plan.

Utfyllende informasjon
Her er noen tilleggsopplysninger om Vital Fews 100-dagers plan:

  • Målgruppen: Vital Fews 100-dagers plan er rettet mot ledere som skal inn i nye roller.

  • Metoden: Vital Few bruker en prosess med workshops og refleksjon for å hjelpe ledere å utvikle sin 100-dagers plan.

  • Resultatene: Vital Few er trygg på at en 100-dagers plan bidrar til at ledere kommer bedre i gang i nye roller, og at dermed har større sjanse for å lykkes på kort og lang sikt.

  • Resurssen: Vital Few har normalt èn person som driver prosessen. Underveis kan det være behov for spesialistkompetanse. Vital Few har tilgang på sterke ressurser som kan støtte prosessen ved behov. Den som leder prosessen fra Vital Few har omfattende ledererfaring, har vært borte i de fleste problemstillinger og er ikke redd for å si ifra om han ikke vet, eller er uenig.

Uforpliktende prat: Vital Few tilbyr en uforpliktende prat for å diskutere om 100-dagers plan eller andre tjenester er passer for deg. Etter samtalen kan vi garantere at du har lært og reflektert :-)