Hvordan leveres interim COO tjenester, og hva er investeringen?

Vital Few skreddersyr alle leveranser etter kundens behov og utfordringer. Vi starter med en uforpliktende kartleggingssamtale, der vi blir kjent med kunden, deres virksomhet, deres mål og deres utfordringer. Vi gir også kunden et innblikk i hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med.

Basert på kartleggingssamtalen, lager vi et skreddersydd tilbud som beskriver omfanget, varigheten, leveransen og prisen for interim COO-tjenesten. Vi kan levere både på fulltid og deltid, avhengig av hva som passer best for kunden. Vi kan også tilby en kombinasjon av fastpris og suksesshonorar, slik at kunden betaler for resultater.

Når kunden aksepterer tilbudet, signerer vi en kontrakt og setter i gang med arbeidet. Interimlederen fra Vital Few blir en del av kundens lederteam, og jobber tett med kunden og deres medarbeidere for å nå kundens mål. Vi tar ansvar for driften slik vi avtaler, implementerer nødvendige endringer, optimaliserer prosesser, utvikler team og sikrer kontinuitet. Vi rapporterer jevnlig om fremdriften og resultatene, og gir kunden råd og veiledning underveis.

Når oppdraget er ferdig, overleverer Vital Few rollen til en permanent COO, enten det er en intern eller ekstern kandidat. Vi sørger for en god overgang, slik at den nye lederen får en god start. Vi følger også opp med kunden etter oppdraget, for å sikre at kunden er fornøyd med leveransen og at dere har fått den verdien dere forventet.

Utfyllende informasjon
Her er noen tilleggsopplysninger om Vital Fews interim tjenester:

  • Målgruppen: Vital Fews interim tjenester er for mellomstore virksomheter som har et umiddelbart og midlertidig behov.

  • Metode: Vital Few sin interimleder har solid erfaring og kjennskap til metoder som kan brukes. I de fleste tilfeller har kundene metoder som anvendes og utvikles videre i samspill med interimleder.

  • Resultatene: Vital Few sin interimleder vil helt fra starten ha søkelys på resultatene og effekten. Målet er at det ikke bare skal løses midlertidig, men legges til rette for kontinuitet og utvikling underveis også etter at interimoppdraget er avsluttet.

  • Avtaletid: Vital Few er fleksible på gjennomføringen og utarbeider et opplegg som tilpasses kundens utviklingsprosess. Leveransene fra Vital Few avsluttes eller trappes ned når kunden er klar for å gå videre uten ekstern bistand. Det knyttes ikke minimumstid eller lang oppsigelsestid til leveransene.


Uforpliktende prat
Vital Few tilbyr en uforpliktende prat for å diskutere hvordan vi kan bidra til utvikling av din virksomhet. Vi elsker å lære og lære bort, og ikke minst. Å skape resultater sammen.