Hvordan leveres ledercoaching, og hva er investeringen?

Vital Few skreddersyr alle leveranser etter kundens behov og utfordringer. Vi begynner med en samtale om dine mål, hva som kreves for å oppnå dem, og hva som holder deg tilbake. Deretter ser vi ofte på hvor viktig dette er for deg. Hvis det ikke er så viktig for deg, avklarer vi om du har tilstrekkelig motivasjon nå, og hva som kan øke motivasjonen din. Trenger du noe fra omgivelsene dine?

Når vi jobber sammen, legger de vekt på tillit. Vi prøver å skape et rom hvor ingenting er skummelt, ingen spørsmål er teite og det er du som er i fokus.

Investeringen
Investeringen i ledercoaching er først og fremst din egen tid. Vital Few tilbyr ledercoaching fra kr. 5.000 per måned slik at du skal lykkes bedre som leder.

I tillegg til tiden vi avtaler sammen fysisk, på video eller telefon, er Vital Few tilgjengelige 24/7 - altså for deg når du virkelig trenger det.

Fra Vital Few er det vanligvis bare én person som gjør coachingen og som du har kontakt med.

Sluttleveransen
Sluttleveransen av ledercoaching er at du skal lykkes bedre, som oftest handler det mest om lederrollen. Dette betyr vanligvis at du skal oppnå dine mål, utvikler deg personlig og profesjonelt, samt utvikle økt trygghet og forbedre dine lederferdigheter.

Oppsummering
Vital Few tilbyr en skreddersydd tjeneste for å hjelpe ledere med å utvikle seg. Tjenesten består av en prosess med regelmessige samtaler med en erfaren coach som selv har omfattende erfaring og har kjennskap med et bredt spekter av problemstillinger ledere og mennesker står i. Investeringen er fra kr. 5.000 per måned.

Utfyllende informasjon
Her er noen tilleggsopplysninger om Vital Fews ledercoaching:

  • Målgruppen: Vital Fews ledercoaching er rettet mot ledere som ønsker å utvikle seg.

  • Metoden: Vital Few tilbyr regelmessige samtaler med en erfaren coach. Mellom samtalene er det tid for refleksjon. Du får gjerne med deg noen "oppgaver" som testes ut før vi møtes igjen. Samtalene er 100% fortrolige og ingen tema er feil.

  • Resultatene: Vital Few bidrar gjennom ledercoaching til at ledere lykkes bedre som i rollen som leder og ofte også jobbrollen i samspill med den private rollen. Det er helheten som skaper ønsket utvikling.

  • Avtaletid: Vital Few er fleksible på gjennomføringen og utarbeider et opplegg som tilpasses din utviklingsprosess. Leveransene fra Vital Few avsluttes eller trappes ned når du er klar for å gå videre uten ekstern bistand. Det er ingen bindingstid knyttet til leveransene.


Uforpliktende prat
Vital Few tilbyr en uforpliktende prat for å diskutere hvordan tjenesten kan bidra til utvikling av deg eller noen i din virksomhet. Etter pratene kan vi garantere at du har reflektert og litt klokere.