Hvordan leveres program- og prosjektledelse, og hva er investeringen?

Vital Few skreddersyr alle leveranser etter kundens behov og utfordringer. Vi starter med en uforpliktende kartleggingssamtale, der vi blir kjent med kunden, deres virksomhet, deres mål og deres utfordringer. Vi gir også kunden et innblikk i hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med.

Basert på kartleggingssamtalen, lager vi et skreddersydd tilbud som beskriver omfanget, varigheten, leveransen og prisen for program- eller prosjektledelse.

Investeringen
Investeringen i program- og prosjektledelse avhenger av omfanget, varigheten og leveransen av tjenesten. Vital Few kan tilby en kombinasjon av fastpris og suksesshonorar, slik at kunden betaler for resultater.

Sluttleveransen
Sluttleveransen av program- og prosjektledelse er at kunden på en fleksibel og effektiv måte har fått gjennomført komplekse prosjekter eller programmer. Vital Few har kompetansen, erfaringen og engasjementet som trengs for å gjøre en forskjell.

Utfyllende informasjon
Her er noen tilleggsopplysninger om Vital Fews program- og prosjektleder tjenester:

  • Målgruppen: Vital Fews program- og prosjektleder tjenester er godt tilpasset mellomstore og store virksomheter som trenger noen som kan drive prosess, koordinere aktiviteter og i noen grad skape innhold i leveransene. Leveransene passer godt for virksomheter som jobber med implementering, kompetanseutvikling, internasjonalisering, fusjon/sammenslåing eller forbedre utnyttelse av teknologi og prosesser.

  • Metode: Vital Few sin program-/prosjektleder har solid erfaring og kjennskap til metoder som kan brukes. Har kunden egne metoder og prosesser tilpasses leveransene på en hensiktsmessig måte.

  • Resultatene: Vital Few sin program-/prosjektleder vil fra starten ha søkelys på resultatene, dette er en vesentlig del av DNA-et for Vital Fews program- og prosjekledere. Når oppdraget avsluttes utarbeides en sluttrapport som oppsummererer funn, resultater og videre anbefalinger.

  • Avtaletid: Vital Few er fleksible på gjennomføringen og utarbeider et opplegg som tilpasses kunden utviklingsprosess. Leveransene fra Vital Few avsluttes slik det avtales, eller trappes ned når kunden er klar for å gå videre uten ekstern bistand.


Oppsummering
Vital Few tilbyr en skreddersydd tjeneste for å hjelpe virksomheter med å gjennomføre komplekse prosjekter eller programmer. Leveransen gjøres av en erfaren program- eller prosjektleder som blir en del av kundens team og jobber tett med kunden og deres medarbeidere for å nå kundens mål.

Uforpliktende prat
Vital Few tilbyr en uforpliktende prat for å diskutere hvordan vi kan bidra til utvikling av din virksomhet.