Målmagi

Hvordan du kan utvikle og styre mot mål som virkelig gjør en forskjell.

9/6/20232 min read

Gode mål danner grunnlaget for gode resultater Foto: svinoya.no
Gode mål danner grunnlaget for gode resultater Foto: svinoya.no

Jeg møter mange virksomheter som sliter med å finne retningen sin. De blir påvirket av alt fra sterke meninger, trender, historier, myter og ikke minst menneskers iboende motstand mot endring. Når vi har pratet litt sammen, viser det seg ofte at de mangler felles mål som alle står bak og jobber mot.

Å lage gode mål er en kunst i seg selv. Du vil jo at målene skal være tydelige, inspirerende og motiverende, men du har kanskje ikke gode prosesser for å få det til. Slike prosesser bør involvere alle som skal bidra til å nå målene. Det betyr at du må la folk få si sin mening, komme med forslag og føle at de har en stemme. Det skaper eierskap, energi og klarhet.

Når du har etablert målene dine, handler det om to ting:

  • Følge opp aktivt, lage en struktur som sikrer at du holder fokus og måler fremgang

  • Justere målene når det er nødvendig, du bør ikke være redd for å endre kurs hvis situasjonen endrer seg

For å hjelpe deg med oppfølgingen, kan du bruke modeller for målstyring. Disse modellene gir deg et rammeverk for hele prosessen fra målformulering, forpliktelse rundt målene, oppfølging av målene, evaluering av målene og til slutt kobling mot ledelsesprosesser, selskapsverdier og eierperspektiv.

Uten oppfølging vil ofte flotte og engasjerende mål forbli fine ord og intensjoner som ikke blir omsatt til handling og resultater. Hvis du er en del av en organisasjon som strever med å gjennomføre nødvendige endringer, vil jeg anbefale at du setter deg inn i hvordan målstyring kan hjelpe deg, og ikke minst. Hvordan dårlig innføring av målstyring dessverre kan gjøre situasjonen verre.

Jeg håper du likte dette innlegget og fikk noen nyttige tips om målstyring. Hvis du vil lese mer om dette temaet, kan du sjekke ut noen av disse kildene:

  • SMART-mål: En klassisk modell for å lage spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte mål.

  • OKR: Et moderne rammeverk for å utvikle ambisiøse og kvantifiserbare mål som er knyttet til selskapets visjon og strategi.

  • Målkart: En visuell metode for å vise sammenhengen mellom ulike mål på ulike nivåer i organisasjonen.

Takk for at du leste, og lykke til med dine mål!