TEAM HVERGANG - FRA DRØMMER TIL RESULTATER

Julen 2018 satt seilteamet seg sammen og snakket om seiling og drømmen. Vi hadde vunnet NM i 2009, 2011 og 2012. Var vi nå blitt selvtilfredse eller for gamle til å bli norgesmestere igjen?

Vi stilte oss deretter tre spørsmål:

1. Hva er mulig?

Konklusjonen var klar, vi var ikke ferdige og hadde et sterkt ønske om å stå på toppen av pallen igjen. Konkurransen var hardere, det var flere konkurrenter med sterke lag og mer erfaring enn oss. Men vi trodde det var mulig å vinne NM-gull igjen.

2. Hva skal til?

# Vi måtte ha en konkurransedyktig båt med gode seil. Det hadde vi nesten, med litt mindre justeringer var vi konkurransedyktige. Stein tok ansvar for dette.

# Vi måtte være fokuserte i alt vi gjorde ombord frem til NM. Vi måtte være i kontinuerlig utvikling og i læringsonen. Dette hadde vi gjort før, og vi strammet opp debriefene våre og fokuserte enda mer på utvikling og læring hver gang vi var sammen ombord. Esben tok initiativet og sørget for gode debriefer hvor vi sammen konkluderte utviklingsområdene vi bevisst jobbet videre med.

# Vi måtte være sterke taktisk. Spesielt på forståelse av kappseillingsreglene. Esben ble aktiv som seildommer når han ikke var en del av teamet og konkurrerte selv.

# Vi måtte ha engasjement, smil og teamspirit. Vi måtte kontinuerlig spørre oss selv, hvordan og ikke hvorfor. Tellef tok ballen og sørget for at fokuset hele tiden var fremover.

# Vi måtte få all fokus ut av båten, på konkurrenter, bølger, strøm, skyer, vind og taktiske elementer. Det som skjer i båten går "av seg selv". Trygve fokuserer sterkere på å gi tilbakemeldinger på "feelingen" som rormann, er "feelingen" god trenger vi ikke justere seil eller trim. Altså, frigjort kapasitet til å gjøre de rette taktiske valgene.

# Vi måtte være systematiske og prioritere tøft frem til mesterskapet. Vi gjorde tre prioriteringsrunder inn mot mesterskapet hvor vi tok valg som ikke nødvendigvis var morsomme, men de var alle viktige. Vi terpet på detaljene som kunne gjøre en forskjell, det viste seg til slutt å bli utslagsgivende.

Og til slutt det viktigste: Vi er ett team. Vi setter oss mål og har det moro sammen.

3. Hvor viktig er dette for oss?

For å være sikre på at hele teamet var villige til å bidra til resultatet snakket vi godt gjennom dette punktet. Gode forventningsavklaringer forplikter hele teamet på målet og får det beste ut av alle. Ja, vi hadde en god følelse for at dette ville vi få til sammen.

-> Historien
Til tross for at vi ble påseilt av Kong Harald på konkurransedag to av tre og båten fikk store skader, evnet vi å holde fokus. Vi ga aldri opp, kjempet for hver meter og var ett team gjennom hele mesterskapet. Etter en runde i juryrommet hvor god regelforståelse ble avgjørende, ble vi til slutt norgesmestere 2019.

Vi er stolte av det vi har oppnådd. Vi har jobbet hardt og hatt det moro sammen. Vi er ett team, og vi er klare for nye utfordringer.

Esben Keim
Medlem av team Hvergang / Gründer av Vital Few

Norgesmestere i seiling 2019