Om Vital Few

Vital Few er et Oslo basert konsulent- og rådgivningsselskap. Vi hjelper SMB virksomheter å skifte takt og fortsette å være relevante for sine kunder.

  • Vital Few er startet fordi vi brenner for å skape forretning, dele, lære og blir inspirert når vi ser andre lykkes. Vi tror vi kan gjøre en stor forskjell på kort tid.
  • Vital Few jobber i tett samarbeid med ledelsen hos kunden for å finne de viktigste forretningsmessig mulighetene (the vital few). Vi jobber systematisk for å ivereta og anvende kompetansen teamet besitter. Og på den måten få beste ut av den enkelte og styrer mot ett felles mål med konkrete handlingsplaner for hva man skal gjøre i morgen. Dette sikrer forankring, utvikling, motivasjon og sterke team.
  • Vital Few bidrar til resultater med sterk forretnings- og teknologi forståelse som sikres med metode, tempo og gjennomføringsevne. Omfattende erfaring og nettverk bidrar til raskere gjennomføring og resultater.
Grunnlaget for å skape verdier for våre kunder

Fanget i «Løpehjulet»

Felles for mange bedriftsledere er at man er «fanget» i en hverdag med mange faste oppgaver og operasjonelle problemstillinger. Disse må løpende tas tak i (løpehjulet). Verden rundt endrer seg raskere og raskere og nye impulser skaper tanker og ideer man ikke evner å sette ut i live på egenhånd.
For å kunne skifte takt er det helt nødvendig å etablere en arena for dette. Et sted hvor man på en strukturert måte kan «fange opp», kvalifisere og beslutte hvilke nye tanker og muligheter som er de beste (vital few) for din virksomhet.
Vital Few er spesialister på å bistå ledere i denne type prosesser.

Metode sikrer kvalitet og resultater

For mer om hvilke grunntanker og modeller vi jobber etter, les mer om «Rask forretningsutvikling» og «Resultatledelse«.

Vital Few er en verdistyrt virksomhet

I Vital Few har vi etablert et sett med verdier. Verdiene reflekterer både ansattes og selskapets verdier. Disse brukes aktivt for å sikre at våre kunder alltid skal oppleve det unike med Vital Few.

MODIG

For å utvikle og drive en virksomhet i endring må man være modig. Man må være modig for å starte endringer og gjennomføre endringer. I Vital Few er vi også modige, vi sier vår oppriktige mening, vi sier nei til et oppdrag vi ikke tror vi kan løse godt. Vi har også mot til å arbeide selvstendig med egne klienter, nye metoder og løpende forbedring.

TILGJENGELIG

Vi liker å bidra, være engasjert og skape i tett samspill med våre kunder. Vi tror det beste samspillet foregår om man kan være tilgjengelig på lik linje med det interne teamet. Vi strekker oss langt for å være fleksible og tilgjengelige når det trengs.

TYDELIG

Vårt bidrag bygger på metode, nettverk og erfaring. Ut over å gjennomføre prosesser er vi også rådgivere og støtter oss på trendanalyser, nettverksgrupper og egne erfaringer. Vi er ikke redde for å gi tydelige råd som skal bidra til økt tempo og kvalitet. Som kunde må du være forberedt på at det noen ganger vil gjøre litt «vont» og er krevende å gjennomføre.

Ønsker du å få tilbud på hvordan Vital Few kan hjelpe din bedrift – Klikk her!

For mer om personvern og informasjonskapsler brukt på vitalfew.no, se personvernerklæring.

%d bloggere liker dette: