Resultatledelse

Tradisjonell selskapsutvikling er ofte tett knyttet til produktforbedringer. Forskningen fastslår at verdiskapingspotensialet for de fleste er betydelig større om man utvikler og forbedrer forretningsmodeller, leveransekjeder og kundeopplevelse/service. Hvorfor er det da slik at mange virksomheter bruker mest «båndbredde» på produktforbedringer?

Resultatledelse er en arbeidsmetode som fokuserer på resultatene (verdiskaping) og på å skape sterke team som evner å utvikle og endre. Det er en måte å drive ledelse på hvor teamet systematisk styrer mot målet. Denne metoden sikrer at det «ensidige» fokuset på produktforbedringer endres betydelig.

Noen prinsipper for resultatledelse:

Endringsvillig – Teamet er ambisiøst og villig til teste ut nye ideer, og det er ikke sikkert alle virker (Lean logikk).

Fokus – Teamet forplikter på et felles mål og jobber systematisk med noen prioriterte aktiviteter (vital few) som man forventer bidrar best til å nå målet.

Profesjonell – Teamet utvikler seg sammen, man etablerer en omforent prosess som man repeterer for å sikre forutsigbarhet, progresjon og en felles «modus operandi».

Trygghet – Teamet er åpne og ærlige mot hverandre og bidrar til at alle lykkes, på den måten tar man store steg sammen.

Tålmodighet – Teamet består av enkeltindivider. Resultatledelse er for mange en ny måte og jobbe på, det tar noe tid å endre arbeidsmetode og å bli gode sammen (skape et A-lag).

Når man er i gang kan man forvente engasjement og forpliktelse på målet i organisasjonen. Man blir mer besluttsom og øker gjennomføringsevnen. For mange vil modellen aktivt bidra til at fokuset flytter fra produktforbedringer til mål som bidrar til betydelig verdiskaping.

Vital Fews bidrag til virksomhetsutvikling er å «oversette» bedriftens strategi og resultatkrav til noen få viktige fokusområder (the vital few) og realisere disse gjennom implementering eller forbedring av Resultatledelse. For noen virksomheter er det nødvendig å gjøre større endringer på hele eller deler av virksomheten, da bruker vi verktøyet «Rask Forretningsutvikling» og følger opp med Resultatledelse, eller avslutter når man har gjort Rask forretningsutvikling.

Jeg har startet 5 virksomheter, lagt ned 2 (Fail Fast) og hatt en vesentlig rolle i 6 store raske snuoperasjoner. Felles for alle hvor vi har lykkes skikkelig, er at vi har brukt en form for Resultatledelse.
Esben Keim, grunnlegger av Vital Few

%d bloggere liker dette: