Våre tjenester

Våre erfarne konsulenter kombinerer operativ ledererfaring med velprøvde metoder. Tjenestene leveres vanligvis av en person, eventuelt med støtte fra spesialister som involveres etter behov og i tett dialog med våre kunder.

OKR UTVIKLING

Vi bistår virksomheter med å implementere og utvikle Objectives & Key Results (OKR) slik at teamet oppnår ønsket utvikling og bedre resultater .

100-DAGERS PLAN

Prosesstøtte og rådgiving til ledere som er nye i rollen og trenger en intensiv plan som sikrer trygghet og suksess i alle aspekten knyttet til den nye rollen.

En 100 dagers plan er viktig fordi det gir en klar retning og strategi for et nytt prosjekt eller en ny rolle. Det er en intensiv plan som setter fokus på de viktigste oppgavene som må utføres for å oppnå suksess på kort sikt. En ekstern rådgiver kan bidra ved å tilføre ekspertise og erfaring fra lignende prosjekter, samt gi et objektivt perspektiv på situasjonen og utfordringene som må overvinnes. En rådgiver kan også hjelpe med å identifisere potensielle fallgruver og foreslå løsninger for å unngå dem. Dette vil bidra til å øke sannsynligheten for at planen blir gjennomført på en effektiv og suksessfull måte, og at de ønskede resultatene oppnås innenfor den tidsrammen som er satt.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building
white and black abstract painting
white and black abstract painting
LEDER COACHING

En svært effektiv måte å utvikle lederegenskapene dine på. En praktisk, fleksibel og tilpasset støtte for ledere som har ønsker å bli bedre på å utvikle seg selv og sitt team gjennom en fortrolig samtalepartner.

Ved å ta imot veiledning og tilbakemelding fra en erfaren coach, kan du lære å takle utfordringer på en mer effektiv måte, forbedre kommunikasjonen din med teamet ditt og skape bedre resultater for organisasjonen din. Coaching kan hjelpe deg med å identifisere og utnytte styrkene dine, jobbe med områder for forbedring og øke selvtilliten din som leder. Hvis du ønsker å utvikle deg som leder og nå ditt fulle potensial, kan leder coaching være akkurat det du trenger.

INTERIM COO

En erfaren midlertidig leder som blir ansatt for å opprettholde og forbedre driften av organisasjonen.

En interim COO vil vanligvis komme inn når det er en spesiell utfordring, som for eksempel en restrukturering eller en omorganisering som må gjøres raskt og effektivt. Dette kan bidra til en økning i produktiviteten og resultater på kort sikt, da interim COO har erfaring og evne til å identifisere flaskehalser og problemer i organisasjonen. Interim COO kan også hjelpe til med å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere og styrke organisasjonens omdømme.

white concrete building during daytime
white concrete building during daytime
white concrete building during daytime
white concrete building during daytime