Resultatledelse

Virksomheter som ønsker resultater, bør sette det på agendaen og lede i retningen man ønsker. Verktøyet vi anbefaler for dette er Resultatledelse. Vital Few er spesialister på å bistå med etablering, implementering og utvikling av Resultatledelse som «modus operandi» i virksomheter. Når virksomheten er i gang bistår vi med leder-coaching for å sikre at alle er med på utviklingen og at ønskede resultater skapes.

For oss er Resultatledelse

I vår tolkning av god Resultatledelse, så handler det om å «oversette» virksomhetens eller avdelingens strategi og mål til personlige resultatmål. Målene blir videre fulgt opp av gode arbeidsmål fokusert mot «the vital few» (de aktivitetene som krever 20% innsats og gir 80% av resultatet). Resultatledelse er en arbeidsmetode som fokuserer på resultatene (verdiskaping) og på å skape sterke team som evner å utvikle og endre. Det er en måte å drive ledelse på hvor teamet systematisk styrer mot målet. Denne metoden sikrer at det «ensidige» fokuset på produktforbedringer mange virksomheter har, endres betydelig.

Noen prinsipper for utvikling av Resultatledelse

Endringsvillig – Teamet er ambisiøst og villig til teste ut nye ideer, og det er ikke sikkert alle virker (Lean logikk).

Fokus – Teamet forplikter på et felles mål og jobber systematisk med noen prioriterte aktiviteter (vital few) som man forventer bidrar best til å nå målet.

Profesjonell – Teamet utvikler seg sammen, man etablerer en omforent prosess som man repeterer for å sikre forutsigbarhet, progresjon og en felles «modus operandi».

Trygghet – Teamet er åpne og ærlige mot hverandre og bidrar til at alle lykkes, på den måten tar man store steg sammen.

Tålmodighet – Teamet består av enkeltindivider. Resultatledelse er for mange en ny måte og jobbe på, det tar noe tid å endre arbeidsmetode og å bli gode sammen (skape et A-lag).

Når man er i gang kan man forvente engasjement og forpliktelse på målet i organisasjonen. Man blir mer besluttsom og øker gjennomføringsevnen. For mange vil modellen aktivt bidra til at fokuset flytter fra produktforbedringer til mål som bidrar til betydelig verdiskaping.

Resultatledelse kan resultere i store endringer

For noen virksomheter er det nødvendig å gjøre større endringer på hele eller deler av virksomheten, da bruker vi verktøyet «Rask Forretningsutvikling» og følger opp med Resultatledelse, eller avslutter når man har gjort Rask forretningsutvikling.

Jeg har startet 5 virksomheter, lagt ned 2 (Fail Fast) og hatt en vesentlig rolle i 6 store raske snuoperasjoner. Felles for alle hvor vi har lykkes skikkelig, er at vi har brukt en form for Resultatledelse.
Esben Keim, grunnlegger av Vital Few

Ønsker du å få tilbud på hvordan Vital Few kan hjelpe din bedrift – Klikk her!

%d bloggere liker dette: