Hvordan leveres OKR støtte og hva er investeringen?

Vital Few skreddersyr alle leveranser etter kundens ønsker og utfordringer. Vi begynner med en dialog om målet og hva som evt. står i veien, deretter lager vi et opplegg som hjelper kunden å nå deres forretningsmessige mål, støttet av en solid utviklingsprosess basert på målstyringsrammeverket OKR.

Investeringen
Investeringen i OKR støtte fra Vital Few består av to deler:

  • Oppstart/re-start: Dette er en to-dagers workshop som gjøres med hele teamet til stede. Investeringen er fra kr. 50.000 og gjøres en gang (per team).

  • Prosess/kontinuerlig utvikling og læring: Dette er en månedlig coaching-tjeneste som sikrer kontinuitet og en tydelig prosess. Investeringen er fra kr. 30.000 per mnd. når teamet ditt er på 4-6 personer.

Utfordringer med OKR
En av grunnene til at mange mislykkes med OKR, er at man mister drivkraften og at utviklingen dermed stagnerer. Gjennom støtte fra Vital Few sikrer man kontinuitet og en tydelig prosess.

Evaluering
Allerede etter to måneder kan du forvente å se forbedring og utvikling. Etter seks måneder kan du forvente å se god effekt og konkrete resultater. I Vital Few tror vi på fleksibilitet i leveransene våre. Det betyr at vi raskt tilpasser oss utviklingene i teamet og inngår avtaler hvor vi justerer eller avslutter når teamet er selvgående og kan drive videre uten vår støtte.

OKR-ansvarlig i teamet
Det anbefales å utpeke en OKR-ansvarlig i teamet eller bedriften. Denne sørger for kontinuitet, gjennomføring og støtte. OKR-ansvarlig jobber i tett samarbeid med rådgiver fra Vital Few og vil på sikt kunne ta over rollen til rådgiver.

Oppsummering
Vital Few tilbyr en skreddersydd tjeneste for å hjelpe virksomheter med å implementere og bruke OKR. For team på 4-6 personer tilbyr vi tjenesten typisk bestående av en to-dagers workshop og en månedlig coaching-tjeneste. Investeringen er fra kr. 50.000 for workshopen og fra kr. 30.000 per mnd. for coaching-tjenesten.

Utfyllende informasjon
Her er noen tilleggsopplysninger om Vital Fews OKR-støtte:

  • Målgruppen: Vital Fews OKR-støtte er rettet mot virksomheter og team som ønsker å implementere og utvikle seg gjennom å bruke OKR-rammeverket.

  • Metoden: Vital Few bruker en praktisk og operativ tilnærming til OKR. Vi tror på at det er viktig å involvere hele teamet i prosessen og å jobbe systematisk med utvikling av mål og oppfølging av disse.

  • Resultatene: Vital Few kan bidra til å forbedre virksomhetens resultater, blant annet gjennom økt fokus, bedre kvalitet, bedre samhandling og mer effektivitet.

  • Avtaletid: Vital Few er fleksible på gjennomføringen og utarbeider et opplegg som tilpasses kunden utviklingsprosess. Leveransene fra Vital Few avsluttes eller trappes ned du som kunde er klar for å gå videre uten ekstern bistand, vi er fleksible på hvordan vi trapper ned samarbeidet.
    Vi tror ikke på byråkrati eller bindingstid, vi er med så lenge det bidrar til resultatene.


Uforpliktende prat
Vital Few tilbyr en uforpliktende prat for å diskutere hvordan tjenesten kan bidra til utvikling av din virksomhet. Etter møtet kan vi garantere at du har reflektert og fått mer innsikt.