Våre tjenester

Våre erfarne konsulenter kombinerer operativ ledererfaring med velprøvde metoder. Tjenestene leveres vanligvis av én person, eventuelt med støtte fra spesialister som involveres etter behov og i tett dialog med våre kunder.

OKR utvikling

Teamstøtte for å implementere og utvikle Objectives & Key Results (OKR). Fra etablering til ferdigutviklet styrings- og ledelsesproses slik at teamet skaper de ønskede resultatene

100-dagers plan

Prosesstøtte og rådgiving til ledere som er nye i rollen og trenger en intensiv plan som sikrer trygghet, kontroll og suksess i alle aspektene knyttet til den nye rollen.

Når alle svarer "ja" jeg er på track, er vi i gang.Når alle svarer "ja" jeg er på track, er vi i gang.
Når planen er tydelig og robust, bidrar den til trygghet og god prosess.Når planen er tydelig og robust, bidrar den til trygghet og god prosess.
Ledercoaching

En svært effektiv måte å utvikle lederegenskapene dine på. Praktisk, fleksibel og tilpasset støtte for ledere som ønsker å bli bedre på å utvikle seg selv og sitt team gjennom en fortrolig og tilgjengelig samtalepartner.

Interim COO

En erfaren midlertidig leder som blir engasjert for å opprettholde og forbedre driften av organisasjonen. Kommer inn når det er en spesiell utfordring, som for eksempel en restrukturering eller en omorganisering som må gjøres raskt og effektivt.

Når man over tid jobber sammen, utvikles tillit og trygghet.Når man over tid jobber sammen, utvikles tillit og trygghet.
Når interimlederen skaper engasjement, prosess og tydelig retning, kommer gjerne også resultatene.Når interimlederen skaper engasjement, prosess og tydelig retning, kommer gjerne også resultatene.
Program- & prosjektledelse

Strukturert støtte til gjennomføring av prosjekter og programmer. Alltid med søkelys på målet, engasjering av deltakere, tett kommunikasjon og håndtering av usikkerhet underveis.

Suksessfulle prosjekter kjennetegnes ofte av stor grad av involvering.Suksessfulle prosjekter kjennetegnes ofte av stor grad av involvering.